KATEGORIA B, B1, B-automat

Zasadą naszego Centrum Szkolenia Kierowców jest ciągły rozwój aby móc jeszcze lepiej odpowiadać na wszelkie potrzeby kursantów. W związku z tym niezmiernie miło nam poinformować iż Auto Akademia powiększyła swój park maszynowy o kolejne pojazdy. Do naszej floty dołączyły nowe modele Hyundai I20. W swojej ofercie posiadamy również nowe samochody Kia Rio, Suzuki Swift, Toyota Yaris oraz Mini Cooper S. Dla tych z Państwa którzy chcą szkolić się odpowiednio w ramach ofert kursów WORD SIERADZ, WORD Skierniewice oraz Automat. 

Z przyjemnością informujemy że najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat rozpoczyna się:

 

Akademia Centrum

ul. Andrzeja Struga 7

(róg z al. Kościuszki)

20.11  godzina 18.00

Kolejne kursy: 27.11, 4.12, 11.12 

Kurs weekendowy: 9.12

Akademia   Bałuty

ul. Zgierska 42a

(obok Bałucki Rynek)

21.11 godzina 18.00

Kolejne kursy: 28.11, 5.12, 12.12

Kurs weekendowy: 9.12

Akademia Widzew

ul. Bartoka 61

(przy ul. Puszkina)

22.11 godzina 18.00

Kolejne kursy: 29.11, 6.12, 13.12

Kurs weekendowy: 9.12

Akademia    Górna

ul. Pabianicka 88

(róg z ul. Jana Pawła)

23.11 godzina 18.00

Kolejne kursy: 30.11, 7.12, 14.12

Kurs weekendowy: 9.12

 

Osoby które zdały pań­stwowy egza­min teo­re­tyczny, zain­te­re­so­wane roz­po­czę­ciem samego kursu prak­tycz­nego w naszym cen­trum szko­le­nia kie­row­ców zapra­szamy do indy­wi­du­al­nego kon­taktu gwa­ran­tu­jąc szyb­kie ter­miny jazd.

 

 

Więcej: Oferta