KATEGORIA B, B1, B-automat

Zasadą naszego Centrum Szkolenia Kierowców jest ciągły rozwój aby móc jeszcze lepiej odpowiadać na wszelkie potrzeby kursantów. W związku z tym niezmiernie miło nam poinformować iż Auto Akademia powiększyła swój park maszynowy o kolejne pojazdy. Do naszej floty dołączyły nowe modele Hyundai I20. W swojej ofercie posiadamy również nowe samochody Kia Rio, Suzuki Swift, Toyota Yaris oraz Mini Cooper S. Dla tych z Państwa którzy chcą szkolić się odpowiednio w ramach ofert kursów WORD SIERADZ, WORD Skierniewice oraz Automat. 

Z przyjemnością informujemy że najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat rozpoczyna się:

 

Akademia Centrum

ul. Andrzeja Struga 7

(róg z al. Kościuszki)

19.02 godzina 18.00

Kolejne kursy: 26.02, 5.03, 12.03

Kurs weekendowy: 3.03

Akademia   Bałuty

ul. Zgierska 42a

(obok Bałucki Rynek)

20.02 godzina 18.00

Kolejne kursy: 27.02, 6.03, 13.03

Kurs weekendowy: 3.03

Akademia Widzew

ul. Gorkiego 6/8

(obok Zahir Kebab)

21.02 godzina 18.00

Kolejne kursy: 28.02, 7.03, 14.03

Kurs weekendowy: 3.03

Akademia    Górna

ul. Pabianicka 88

(róg z ul. Jana Pawła)

22.02 godzina 18.00

Kolejne kursy: 1.03, 8.03, 15.03

Kurs weekendowy: 3.03

 

Osoby które zdały pań­stwowy egza­min teo­re­tyczny, zain­te­re­so­wane roz­po­czę­ciem samego kursu prak­tycz­nego w naszym cen­trum szko­le­nia kie­row­ców zapra­szamy do indy­wi­du­al­nego kon­taktu gwa­ran­tu­jąc szyb­kie ter­miny jazd.

 

 

Więcej: Oferta