Najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat

Z przyjemnością informujemy że najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat rozpoczyna się:

 

Akademia Centrum

ul. Andrzeja Struga 7

(róg z al. Kościuszki)

22.01 godzina 18.00

Kolejne kursy: 29.01, 5.02, 12.02

Kurs weekendowy: 3.02

Kurs FERYJNY: 22.01 godzina 12.00

Akademia    Bałuty

ul. Zgierska 42a

(obok Bałucki Rynek)

23.01 godzina 18.00

Kolejne kursy: 30.01, 6.02, 13.02

Kurs weekendowy: 3.02

Kurs FERYJNY: 23.01 godzina 12.00

Akademia Widzew

ul. Gorkiego 6/8

(obok Zahir Kebab)

24.01 godzina 18.00

Kolejne kursy: 31.01, 7.02, 14.02

Kurs weekendowy: 3.02

Kurs FERYJNY: 24.01 godzina 12.00

Akademia     Górna

ul. Pabianicka 88

(róg z ul. Jana Pawła)

25.01 godzina 18.00

Kolejne kursy: 1.02, 8.02, 15.02

Kurs weekendowy: 3.02

Kurs FERYJNY: 25.01 godzina 12.00

 

Osoby które zdały pań­stwowy egza­min teo­re­tyczny, zain­te­re­so­wane roz­po­czę­ciem samego kursu prak­tycz­nego w naszym cen­trum szko­le­nia kie­row­ców zapra­szamy do indy­wi­du­al­nego kon­taktu gwa­ran­tu­jąc szyb­kie ter­miny jazd.