Najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat

Z przyjemnością informujemy że najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat rozpoczyna się:

 

Akademia Centrum

ul. Andrzeja Struga 7

(róg z al. Kościuszki)

 2.07 godzina 18.00

Kolejne kursy: 16.07, 30.07, 13.08

Kurs weekendowy: 23.06

Akademia    Bałuty

ul. Inflancka 13

(obok Łagiewnicka, Julianowska)

 25.06 godzina 18.00

Kolejne kursy: 9.07, 23.07, 6.08

Kurs weekendowy: 23.06

Akademia Widzew

ul. Gorkiego 6/8

(obok Zahir Kebab)

 4.07 godzina 18.00

Kolejne kursy: 18.07, 1.08, 14.08

Kurs weekendowy: 23.06

Akademia     Górna

ul. Pabianicka 88

(róg z ul. Jana Pawła)

 10.07 godzina 18.00

Kolejne kursy: 24.07, 7.08, 21.08

Kurs weekendowy: 23.06

 

Osoby które zdały pań­stwowy egza­min teo­re­tyczny, zain­te­re­so­wane roz­po­czę­ciem samego kursu prak­tycz­nego w naszym cen­trum szko­le­nia kie­row­ców zapra­szamy do indy­wi­du­al­nego kon­taktu gwa­ran­tu­jąc szyb­kie ter­miny jazd.