Najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat

Z przyjemnością informujemy że najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat rozpoczyna się:

 

Akademia Centrum

ul. Andrzeja Struga 7

(róg z al. Kościuszki)

18.09  godzina 18.00

Kolejne kursy: 25.09, 2.10, 9.10

Kurs weekendowy: 30.09

Akademia    Bałuty

ul. Zgierska 42a

(obok Bałucki Rynek)

19.09 godzina 18.00

Kolejne kursy: 26.09, 3.10, 10.10

Kurs weekendowy: 30.09

Akademia Widzew

ul. Bartoka 61

(przy ul. Puszkina)

20.09 godzina 18.00

Kolejne kursy: 27.09, 4.10, 11.10

Kurs weekendowy: 30.09

Akademia     Górna

ul. Pabianicka 88

(róg z ul. Jana Pawła)

21.09  godzina 18.00

Kolejne kursy: 28.09, 5.10, 12.10

Kurs weekendowy: 30.09

 

Osoby które zdały pań­stwowy egza­min teo­re­tyczny, zain­te­re­so­wane roz­po­czę­ciem samego kursu prak­tycz­nego w naszym cen­trum szko­le­nia kie­row­ców zapra­szamy do indy­wi­du­al­nego kon­taktu gwa­ran­tu­jąc szyb­kie ter­miny jazd.