Najbliższy kurs kat. A, A1, A2, AM

Z przyjemnością informujemy że najbliższy kurs kat. A, A-obniżony, A2, A1, AM rozpoczyna się:

 

Akademia Centrum

ul. Andrzeja Struga 7

(róg z al. Kościuszki)

19.03 godzina 18.00

Kolejne kursy: 26.03, 3.04, 9.04

Kurs weekendowy: 17.03

Akademia    Bałuty

ul. Zgierska 42a

(obok Bałucki Rynek)

20.03 godzina 18.00

Kolejne kursy: 27.03, 3.04, 10.04

Kurs weekendowy: 17.03

Akademia Widzew

ul. Gorkiego 6/8

(obok Zahir Kebab)

21.03 godzina 18.00

Kolejne kursy: 28.03, 4.04, 11.04

Kurs weekendowy: 17.03

Akademia     Górna

ul. Pabianicka 88

(róg z ul. Jana Pawła)

22.03 godzina 18.00

Kolejne kursy: 29.03, 5.04, 12.04

Kurs weekendowy: 17.03

Osoby które zdały pań­stwowy egza­min teo­re­tyczny, zain­te­re­so­wane roz­po­czę­ciem samego kursu prak­tycz­nego w naszym cen­trum szko­le­nia kie­row­ców zapra­szamy do indy­wi­du­al­nego kon­taktu gwa­ran­tu­jąc szyb­kie ter­miny jazd.